Strafrecht

Wanneer u op deze site terecht bent gekomen, heeft u mogelijk een strafrechtelijk probleem. Het kan zijn dat u bent uitgenodigd voor verhoor als verdachte door de politie of een andere opsporingsinstantie. Het kan ook zijn dat u al bent verhoord en dat u zich nu realiseert dat het probleem toch ernstiger is dan u eerst dacht. Mogelijk heeft de politie uw woning of bedrijfspand doorzocht en goederen of geld van u in beslag genomen.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen waardoor u behoefte kunt hebben aan strafrechtelijk advies. In het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft de overheid immers veel bevoegdheden die heel diep ingrijpen op uw dagelijkse leven. Ook wanneer u niet zelf wordt verdacht maar een dierbare, een zakelijk contact of een collega. U kunt dan de behoefte hebben goede bijstand voor deze persoon te regelen, maar het is ook denkbaar dat de verdenking van een ander leidt tot bijvoorbeeld een doorzoeking bij u thuis of op kantoor. 

In al dit soort gevallen is het verstandig en belangrijk dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat adviseren door een advocaat met kennis van het strafrecht. De ervaring leert dat burgers, of ze nu onschuldig zijn of niet, in een procedure enorme schade kunnen leiden wanneer ze te laat deskundige bijstand hebben ingeroepen. Dat valt in een later stadium niet altijd even gemakkelijk meer recht te trekken en kan leiden tot zeer onprettige gevolgen voor de persoon in kwestie.

Bent u door de politie, de FIOD of AID verhoord of aangehouden of heeft u een dagvaarding ontvangen omdat u wordt verdacht van een economisch delict? Laat u bijstaan door strafrechtadvocaat Van Jaarsveld.

Mr. van Jaarsveld is werkzaam in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Kortom, in heel Nederland. Een afspraak kan ook bij u in de buurt plaatsvinden.

T +31 (0) 50 556 55 78
M +31 (0) 624 59 44 16
F +31 (0) 20 708 54 15

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hereplein 3
9711 GA Groningen

www
meijerscanatan.nl